Պատառիկներ Արա Արծրունիէն

Երեկոյեան ժամերուն ո՛չ ներսի լոյսը, ո՛չ ալ դուրսի լոյսը բաւարար էին լուսաւորելու տան միջանցքը, բայց մութուլոյս էր նաեւ մէջս։ Ենթագիտակցութեանս մէջ «Մարիօ՛, ծաղկա՛ծ են ծառերը» թատրերգութեան կշիռը հոգիիս վրայ տակաւին կը շարունակէր իր ազդեցութիւնը ունենալ այս Մարդուն հանդէպ ունեցած տպաւորութեանս վրայ։ Զինք ճանչցած եմ անունով՝ Արա Արծրունի, ու 2017-ի ամրան էր, որ բախտը ունեցայ ծանօթանալու…

Ցոլեր Վարդանեանին Յիշատակին

Երբ անզօր ենք ճակատագիրին կողմէ մեր առջեւ նետուած մարտահրաւէրներուն դիմաց, կ՛ապաւինինք Ամենակալին: Ան մեզի ցոյց կու տայ ճամբաներ, միջոցներ, կերպեր` դիմագրաւելու մեր դժուարութիւնները: Ես կը հաւատամ, որ Ցոլերն ալ Աստուծմէ մեզի ղրկուած պարգեւ մըն էր, որպէսզի Ցոլերին նայելով` փափուկնան մեր սրտերը, զօրանայ մեր հաւատքը եւ սիրենք կեանքը:

Համազգայինի «Գասպար Իփէկեան» Թատերախումբը Կը Ներկայացնէ Արա Արծրունիի «Կոնտոլեզիա` Իմ Սէր» Բեմադրութեամբ Յակոբ Տէր Ղուկասեանի

Երբ թատերագիրը կը ստեղծագործէ, իր ներաշխարհին վրայ արտաքին աշխարհին ձգած ազդեցութիւնը կ՛արտացոլայ իր գործերուն մէջ, իսկ երբ բեմադրիչը կ՛ընտրէ տուեալ գործը, բեմադրիչին ներաշխարհը կը շաղախուի թատերագիրին ներաշխարհին հետ, կը բեմականացնէ այդ մէկը, դերասաններուն միջոցով կը փոխանցէ հանրութեան ու, վերջապէս, դերասաններուն ու հանրութեան միջեւ ստեղծուած յարաբերութիւնը կը դառնայ «թատրոն»: Ի վերջոյ, «թատրոնը կեանք է, կեանքը` թատրոն»:…

Քաղաքիս երկինքը

Իմ քաղաքիս երկինքը բազմաշերտ է։ Առաջին շերտին՝ տանիքներ կ՚երեւին ու անոնց բնակիչներուն դոփիւնները խուլ կ՚արձագանգեն շուներու հաջոցներուն հետ, որոնք կը թափառին քանի մը քառակուսի մեթր տարածութեան վրայ։ Օրուան հեւքը կը գերիշխէ այս շերտին վրայ իր դեղնախտով, մանաւանդ երբ շնչակտուր վեր կը քշես ծանր մարմինդ հնամաշ աստիճաններէն։ Հոս հիւրեր չեն այցելեր, բայց վաղեմի բարեկամներ պատշգամները ֆանելայով…

Այգերք

Մէջս սէր կայ ուր բաժնեմ չեմ գիտեր կուրծքէս պիտ‘ ճայթքի դուրս մեղք է եթէ պլուզիս մէջ մնայ ամէն տեղ կապոյտ պիտ‘ ըլլայ մէջս կապոյտ սէր կայ

Exhibition in Asakusa

Originally posted on Champak in Japan :
last week 6th 7th and 8th of December was my solo exhibition in Asakusa. All the pictures that were illustrated were done during November. Since I am here, I was already looking forward for an exhibition. The gallery I found was from a student from the university Musabi, she…

«Երիտասարդ Ընտանիքին Աստուածաշունչը»` Ուրախութեամբ Ընթերցուելիք Գործ Մը

Նոր գիրք մը ունենալը աշխարհի ամէնէն լաւ զգացումներէն մէկն է, քանի որ ընթերցողին յոյս կը ներշնչէ, որ` ընթերցողը նոր աշխարհ մը պիտի ճամբորդէ գիրքին էջերուն ընդմէջէն: Գիրքին բովանդակութիւնը` իր կարգին, բայց գիրքը ինքնին` կողքի շապիկը, կողքի նկարը, էջերուն որակը, էջադրումը, տառատեսակը` ամբողջութեամբ կարեւոր դերակատարութիւն ունին գիրքին ընծայելիք փորձառութեան:

Բոլորակ

Կը սկսի ուղեղիդ տեսողութեան պատեանէն. ուղղակի կը ծակէ ուղեղիդ բջիջները եւ կը դիզուի ուղեղիդ ետեւի բաժինը։ Գլուխդ կը սկսի ծանրանալ, հետեւաբար գլխու շարժումով մը վար կը ղրկես ստացած տեղեկութիւնդ՝ պատկերը, դէմքը, աչքերը… վար կը ղրկես ու ան կը սահի ողնայարիդ վրայէն ու շուտով կը շրջապատէ կոնքդ… կը դառնայ կոնքիդ շուրջը քանի մը անգամ ու կը…

Սեռային Ոտնձգութիւններուն Մասին

«Եըպըրնէ ըլ զահըր» ըսաւ` քիթը քիթիս խոթած: Յետմիջօրէի ժամը չորսն էր, Պուրճ Համուտ, Արագած շրջան, կամուրջին տակ: Առաջին անգամը չէր, որ տղայ մը կ՛որոշէր հասցէիս «գովասանք» հիւսել իր նեխած, ստորին եւ գձուձ էութեամբ: Այլեւս զզուելի դարձած է այս իրականութիւնը մեր կեանքին մէջ, իմ կեանքիս մէջ, աղջիկներու եւ կիներու կեանքին մէջ, սեռային փոքրամասնութեանց, ազգային փոքրամասնութեանց կեանքին…

Underdog

Եա ալլա՜ Մի՛ խօսիր, մի՛ խօսիր, մի՛ խօսիր… Էութեանդ խորերէն արձակուած ձայնը կրծքավանդակս կը խորտակէ, կը զգետնէ թոքերս ու ես կը մոռնամ շնչելը… կը փորձեմ շունչ քաշել, կը փորձեմ չխեղդուիլ ու կը քամուիմ աթոռիս վրայ անշարժ, շնչակտուր, սպասելով ձայնիդ հեռացումին, վերացումին՝ աստուածներէն օգնութիւն խնդրելով… (to be continued…)